En ny undersøgelse af nordiske datacentre viser, at danske virksomheder ikke er grundige nok med at teste deres recovery-prodcedurer.

Danske virksomheder sløser med procedurerne for at genskabe data i tilfælde af nedbrud. Det viser en undersøgelse af nordiske datacentre foretaget af Symantec.

Rapporten viser, at backupprocedurerne fungerer fint, men at det kniber med recovery-disciplinen.

Vores rapport viser, at mens langt de fleste virksomheder mener, at de har en solid recovery-plan, er det kun et mindretal, der rent faktisk har prøvet den af”, fortsætter Thomas Norlin.

Mens datacentre i Danmark kun udgør en forholdsvis lille del af de samlede it-installationer, mener Thomas Norlin, der er Dsitribution Sales Manager hos hos Symantex i Danmark godt, at undersøgelsens resultater kan overføres til danske virksomheder.

Undersøgelsen omfatter datacentre, men tallene fra dagens datacentre kan på grund af den voksende informationsmængde godt anvendes i forbindelse med morgendagens små og mellemstore virksomheder, siger Thomas Norlin til Version2.

Rapporten kommer samtidig med at Symantec sender nye versioner af sine backupprodukter på markedet. Fælles for disse er, at backupvinduet bliver mindre, hvilket blandt andet skyldes, at alle produkterne nu indeholder deduplikerinhg, således at identiske data kun sikkerhedskopieres en enkelt gang, samtidig med at der sker en mere intelligent sikkerhedskopiering af data fra Exchange-miljøer.

“Virksomhederne stiller krav om forenkling og øget automatisering af backup- og recovery-procedurer, da den øgede datamængde og kompleksitet ikke medfører en tilsvarende investering i ekstra personale”, slutter Thomas Norlin.

“Vores rapport viser, at mens langt de fleste virksomheder mener, at de har en solid recovery-plan, er det kun et mindretal, der rent faktisk har prøvet den af”

Kilde: Version2: http://www.version2.dk/artikel/13627-danske-virksomheder-gambler-med-recovery-procedurer